Pandemi Hikâyem: Dijital Yolculukta Eskizi Keşfetmek

COVID-19 salgını tüm insanlığın hayatını önemli ölçüde değiştirdi. Bendeki değişim; doktora…

Devamını Oku


X, Y, Z Kuşağı; geçmiş, bugün ve geleceği birlikte düşünmek

En gösterişli direk başında avlarını ve olası tehlikeleri görerek erkenden uyaran gözcülerin küçük…

Devamını Oku


Kuşadası Yaz Okulu: Köy Tasarım Rehberi Atölye Deneyimi

25 Haziran-4 Temmuz 2022 tarihleri arasında TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube, Kuşadası Temsilciliği,…

Devamını Oku


ETİLER, Bir Mahalle Öyküsü

Selcan Çağlar’ın “Etiler, Bir Mahalle Öyküsü” kitabı şehircilik ve mimarlık tarihine ilişkin özgün…

Devamını Oku


Temsilin Fikri-Fikrin Temsili: Mimari Portfolyo Atölyesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin 140. Kuruluş yılı sebebiyle 2022 yılı boyunca bir dizi…

Devamını Oku


Kentsel Yaşamın Merkezinde “Biyoçeşitlilik”

Günümüzün en önemli küresel tehditi olarak kabul edilen ve hızla ilerleyen iklim değişikliği…

Devamını Oku


Kooperatif Ekseninde Konut Üretimi: Düzce Beyciler Evi

Türkiye’de mimari üretim-kullanıcı ilişkisine odaklı çalışmalar, tartışma zemini oluşturmaktan çok,…

Devamını Oku


Antakya Yürünebilir Kent Tarihi Rehberi

Kentlerin tarihine ilgi duyanların araştırmalarında önemli bir motivasyon kaynağının, geçmiş ve…

Devamını Oku


Nüfusun Hızla Artışının Karşısında Mimarlığın Evrimi

Bugün dünden daha kalabalığız. Giderek artan bu nüfus hayatımızın her noktasında bizi etkilediği…

Devamını Oku


İstanbul Konut Zirvesi’nin Ardından…

3-7 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul Planlama Ajansı ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı…

Devamını Oku


Galataport; Kamusal Kullanımın Neresinde?

Şantiye paravanları üzerinden uzunca bir süre “denizin bizim olduğunu” iddia eden Galataport…

Devamını Oku


Adaların Geleceğine Dair…

Adalar denildiğinde İstanbullular için bir sayfiye, gezginler için uğrak bir nokta, gençler için…

Devamını Oku


Türkiye’de Orman Yangınları

Yeryüzündeki tüm canlıların yaşamları için çeşitli yararlar sunan ormanlar, doğanın çok önemli bir…

Devamını Oku


5. İstanbul Tasarım Bienali’nin Ardından

Empatiye Dönüş: Birden Fazlası için Tasarım başlıklı, küratörlüğünü Mariana Pestana’nın Sumitra…

Devamını Oku


Mokoros

Mokoros, daha eğlenceli, katılımcı ve erişilebilir öğrenme araçları üretmek için kurulmuş bir…

Devamını Oku


Mobilite /Mekânsal Hareketlilik, Devingenlik, Akışkanlık/

Toplumların kültür yapısının belirleyicisi olan hareketlilik, arkasında takip edilebilir izleriyle…

Devamını Oku


Deprem mi oldu?

Deprem insanların varoluşundan da eskidir. Okyanusun birinin tam ortasında kopan fırtınalar o anda…

Devamını Oku


Çocuklar İçin Tasarlamak

Günümüzde çocukların hayatları neredeyse her alanda yetişkin dünyasına uyum sağlayacak şekilde…

Devamını Oku


Hakkaniyetsiz Bir Dünyada Sağlık

Bir halk sağlığı uzmanı olarak sağlık hakkında yazı yazmak zor. İlk akla gelen soru sağlığın…

Devamını Oku


Su ve Kentler

21. yüzyılda dünyamız iki büyük tehdit ile karşı karşıyadır: "Kentsel gelişme" ve "iklim…

Devamını Oku


Renkler ve Mavi Renk Algısı Üzerine

İnsanlık; tarih boyunca çevresindeki dünyayı algılamak için resim sanatını kullanmış, onu bir…

Devamını Oku


Özgürlük Yolunda Birlikte Yürüdüğüm Kadınlar

Kapatılan yollar arasından sızmak için kendimize minik çatlaklar arıyoruz. Bir grup kadın olarak…

Devamını Oku


Kent Planlarına Depremi Yerleştirmek

Antik Yunan ve Roma dönemlerinde açık toplumsal ilişkilerin kurulmasında ticaretin güçlü bir rolü…

Devamını Oku


Kim Kimin Sahibi? Kim Kimin Dostu?

Yakın zamanda ortaya çıkan COVID-19 salgını nedeniyle, farklı sektörlerde iş sahibi olan birçok…

Devamını Oku


Çocuklarla “Angaje” Tasarım

Kentsel mekânda tasarımın normatif bir zemine oturması konusunda uzun zamandır tartışmalar devam…

Devamını Oku


Kentsel Tasarım Rehberlerinin Etkinliği-2

Kimlikli ve yaşanabilir kentsel çevreler yaratılabilmesi için planlama ve tasarım süreçlerinde…

Devamını Oku


Kentsel Tasarım Rehberlerinin Etkinliği-1

Kimlikli ve yaşanabilir kentsel çevreler yaratılabilmesi için planlama ve tasarım süreçlerinde…

Devamını Oku


Birey-Kamusal Mekân İlişkisini Sorgulamada Nörobilimsel Bir Yaklaşım: Anlam Yüklenen Mekânlar

Neden bazı mekânlar kullanıcıları için daha özel ve daha anlamlı? Bu mekânları özel kılan, diğer…

Devamını Oku


Ethos ile Topos Arasında, Göçün Yaratıcı Kültürel Etkileşimi

Ana akım tartışmalarda göç olgusunun ve gündelik hayattaki pratiğinin, politik veya ekonomik…

Devamını Oku


Yeni Dünyanın Kapısını Pandemiyle Aralamak…

Gündemimiz içinde yaşam şartlarına ilişkin hangi doygunluk noktalarına geldiğimiz ve bunların bizi…

Devamını Oku


Pandemiyle Kentler Yeniden!

Bu yıl her an gündemin ilk maddesi pandemi oldu. Hiç beklenmedik şekilde ölümlerin olması günlük…

Devamını Oku


Oyuncul Tavır Hakkında

“Oyun tasarımcısı” olduğumu dillendirdiğimde aldığım tepkilerden biri “Ne güzel, tiyatro oyunu mu?”…

Devamını Oku


Pandemi ile Değişen Sosyal Alan Kullanımı

Tüm Dünya’yı kasıp kavuran ve 1 Kasım 2020 itibarıyla 1 milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlanan…

Devamını Oku


Kapsayıcı Paylaşımların Ardından

Inclusive Design SIDe (Sustaining Inclusive Design); British Council’ın “Newton Fund - Research…

Devamını Oku


Tarihi Yapılarda Kullanılan Karbonatlı Taşların Sağlamlaştırılabilirliği Üzerine Alternatif bir Uygulama

Doğal afetlerin yıkıcı etkileri maddi manevi büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıpların içinde…

Devamını Oku


Peyzaj Tasarımında Engelsiz Mekân Yaklaşımları…

Günümüzde dış mekân tasarımı; estetiği, işlevselliği, erişilebilirliği ve kullanılabilirliği…

Devamını Oku


21. Yüzyılın Hamleleri

Yazıların dili, düşüncelerin derinliği ve yansımasıdır. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci bana…

Devamını Oku


Deneyimlerden Hareketle Online Eğitim Atölyesi

Türkiye’de ilk korona vakası 11 Mart’ta açıklandıktan iki gün sonra alınan tedbirler kapsamında,…

Devamını Oku


Dil Ayarları Hatalı Değil; Sadece Neolojizm

Samuel Johnson’ın 1755 yılında, 40.000 kelime ile yayınlanmış olan Dictionary of the English…

Devamını Oku


Korona Coğrafyası

Braudel, coğrafyayı “toplumun mekânsal incelenmesi veya toplumun mekân aracılığıyla incelenmesi”…

Devamını Oku


Kamusal Mekânda Kadın Belleği

Yaşamın önemli bir parçası olarak ifade edilebilecek kamusal mekân, kullanıcısı ile sürekli ilişki…

Devamını Oku


Tasarım Rehberleri, Spektrum serisinin ilk sayısını e-kitap formatında açık erişime sundu!

Karantina süresince evlerinde izole olan insanlar, gölgelerle baş başa kalan kentsel açık alanların…

Devamını Oku


Michael Sorkin’in Ardından

Michael Sorkin tasarım, eleştiri ve eğitim alanlarında öne çıkmış bir mimar ve şehircidir. Geçen…

Devamını Oku


Öngörülemez kent dinamikleri içerisinde esnek yaşantı arayışları

Belirsizlik, günümüz dünyasının önemli bir başlığı haline geldi. Belirli yaşam standartlarıyla…

Devamını Oku


Sosyal ilişkilerin değişen anlamı

Geçmişten günümüze, hem fiziki mekân hem de sosyal mekân içerisinde yaşayan bir varlık olarak…

Devamını Oku


Erişilebilirlik

Yaşam sunuluş biçimiyle güzelleşir. Zorlukları aşabildiğiniz kadar benimseyici, kolaylıkları…

Devamını Oku


Fiğin öte tarafından bakmak

Her mekân farklı ilişkisel eşiklere sahiptir. Kentsel yapı, eşiklerini katmanlaşan ve dar alanlarda…

Devamını Oku


Kentin ortası pazar yeri

Pazar alanları gıdaların bize ulaştırılmasında nasıl hayati bir rol oynuyorlarsa toplumların…

Devamını Oku


Bir düzenleme aracı olarak “tasarım kodları”

Çevresel kaliteyi ve kamu desteğini koruyarak, gitgide daha acil bir ihtiyaca dönüşen konut…

Devamını Oku


Yeni bir ritme bağlanmak

Etrafımızda herşey hızla değişirken tek yapmamız gereken şeyin durmak olduğu günler yaşıyoruz.…

Devamını Oku


Kenti ve mekânı toplumsal cinsiyet perspektifiyle düşünmek üzerine…

Sizleri, kadınların kent yönetimindeki; karar alma mekanizmalarındaki; plan, proje ve uygulama…

Devamını Oku


Döngüyü kapatmak

18 Şubat 2020 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumunda…

Devamını Oku


Yeşil dönüşüm

Avrupa Birliği, farklı ülkelerde bölgesel ve ulusal düzeyde tarım ve gıda güvenliği konularına…

Devamını Oku