Nihal SabakBy Nihal Sabak|5 Minutes

Geçmişten günümüze toplumda kadına biçilen rol ne yazık ki cinsiyet ayrımcılığını ortaya çıkarmaktadır. “Kadının yeri evidir” mantığı çerçevesinde iş hayatında erkekler ön plana çıkarılmakta ve kadınlar haksızlığa uğramaktadır. Bu anlayış yavaş yavaş değişmekte ve cinsiyet eşitliği için önemli adımlar atılmaktadır.

Türkiye’de gerçekleştirilen bir çalışmada çalışan ve çalışmayan kadınlar karşılaştırılmış ve bir işte uzman olarak çalışan kadınların ev kadınlarına ya da vasıfsız işçi olarak çalışan kadınlara oranla daha yüksek özdeğere sahip olduğu görülmüştür. Yine aynı çalışmada çalışan kadınların daha sağlıklı ve yeterli hissettiği, daha esnek yaklaşımlara sahip olduğu belirtilmiştir. 2005 yılında yapılan farklı bir çalışmada ise kendi işyerine sahip kadınlarla maaşlı çalışan kadınlar karşılaştırılmıştır. Bu çalışmaya göre; kendi iş yerine sahip kadınlara nazaran maaşlı çalışan kadınlar çalışma ömrü kısa, güvencesiz, beceri istemeyen ve düşük ücretli olarak algılanmaktadır [1]. Kadınların iş hayatına atılmalarının desteklenmesi, cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ve kadının toplumdaki yerinin hak ettiği düzeye getirilmesi açısından son derece önemlidir.

Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM), yapılan araştırmalarda dünyada ve ülkemizde kadın girişimci sayılarının yeterli seviyede olmaması ve daha da önemlisi kadın girişimcilerin yaptığı girişim şirketlerinin ciddi bir oranda ilk iki yıl içinde kapanıyor olması verilerine dayanarak hayata geçirilmiş bir projedir. KAGİDEM, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında yürütülmekte olup Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile birlikte ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.

KAGİDEM, kadın girişimcilerin iş kurması, güvenli bir iş ortamında özellikle başlangıç maliyetlerini minimize ederek işlerini geliştirmesi, merkez bünyesinde verilecek eğitim, danışmanlık ve networking etkileriyle sürekli iyileşen işletme sistemine dahil edilmesine odaklanmıştır.

2019 yılında fiziki şartları tamamlanarak hazır hale getirilen KAGİDEM’e kendi işlerini kurmak isteyen kadın girişimciler başvurmakta ve başvurular doğrultusunda yüz yüze görüşmeler yapılmaktadır. Görüşmelerde girişimcinin belirttiği iş fikri için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı konusu değerlendirilmektedir. Gerekli görülmesi hâlinde detaylı bir fizibilite hazırlanmasına destek olunmaktadır. Tüm bu süreçlerden sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Sanayi Odası temsilcilerinden oluşan yedi kişilik değerlendirme kurulu tarafından uygun görülmesi hâlinde işliklerin tahsisi gerçekleştirilmektedir. İşliklerin tahsisinde cüzi bir kira alınmakta, su, ısınma, genel güvenlik, temizlik gibi giderler ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Atölyelerin kadın girişimcilere tahsis süresi maksimum iki yıl ile sınırlandırılmış olup Suriyeli Kadın girişimciler de üretim yapmaktadırlar. Girişimci kadınlarımız aynı zamanda Kosgeb desteklerinden de yararlandırılmaktadırlar. İhtiyaç duydukları makine/teçhizatların %90’ını hibe olarak alabilmektedirler.

KAGİDEM’de kadın girişimcilere satış, doğru pazara ulaşım, marka oluşumu, sektöre yönelik teşvikler, işveren olarak yasal sorumluluklar, reklam, finans kaynakları yönetimi, e-ticaret, ihracat gibi konulara yönelik destekler sunulmaktadır. KAGİDEM bir “Girişimcilik Okulu” gibi hizmet sunmaktadır.

KAGİDEM’e başvuran girişimci kadınlarımızın faaliyet alanlarını; lokum, çikolata, tek kullanımlık terlik, ayakkabı ve terlik sayası, kolonya, sıvı sabun, soğuk seramik, erkek bakım ürünleri, börek, hurmalı çikolata, kozmetik, CNC ve lazer makineleri ile kutu, glütensiz ürün, ev tekstili, geri dönüşüm kotlardan çanta, halı bonesi ve mozaik üretimleri olarak söyleyebiliriz. Kadın girişimcilerimizin kurdukları işlerde başarılı olma oranları ise %60 civarındadır.

Cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırarak kadınların iş hayatında daha fazla görünür olması, her kesimden her alanda kadın girişimcilerin desteklenmesi ve bu yönde geliştirilecek projelere öncelik verilmesi ülke kalkınmasında önemli bir rol oynayacaktır.


Kaynaklar

[1] İş Hayattında Kadın. <https://www.kemalarikan.com/is-hayatinda-kadin.html> Erişim tarihi: 28.04.2023


Girişimcilik eğitimleri veren ve aynı zamanda Kadın Girişimcilerin bulunduğu bir merkezin Genel Koordinatörü olan Nihal Sabak, 8 Kasım 1971 tarihinde Malatya’da dünyaya geldi. İlkokulu Ankara’da, ortaokulu ve liseyi Adana’da tamamladı. Lisansını Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde yaptı.İlk iş hayatına tekstil sektöründe kendi işletmesini açarak başladı. Altı yıllık çalışma hayatının sonunda sektörde değişiklik yaparak girişimcilik serüvenine başlamış oldu. 2011 yılından bu yana belediyeler, dernekler, odalar , kaymakamlık, kuluçka merkezi ve uluslararası kuruluşlarda toplam 15.000 kişiye girişimcilik eğitimi verdi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyesi olarak birçok genç kızımıza “Geleceği Yazan Kadınlar” projesinde mentorlük yaptı. Kadının gücünü ve farkındalığını öne çıkarmak için sosyal sorumluluk projesi olan 33 kadın belgeselinde yer aldı. Türkiye’de bir ilk olan kadın girişimci destek merkezinin (KAGİDEM) Genel Koordinatörü olarak iş hayatını devam ettirmektedir. Ayrıca ICF onaylı girişimci koçudur.