e-Yayın


  • Kastamonu Küre Kırsal Yerleşimlerinde Geleneksel Yöntemlerle Yapılacak Uygulama Örneği için Prototip Proje Oluşturulması.
  • Kastamonu - Küre Kırsal Yerleşimden Yeni Yapıya
  • Kentsel Mekansal Standartların Geliştirilmesi
  • Kastamonu Küre Kırsal Yerleşimlerinde Geleneksel Yöntemlerle Yapılacak Uygulama Örneği için Prototip Proje Oluşturulması.
  • Kastamonu - Küre Kırsal Yerleşimden Yeni Yapıya
  • Kentsel Mekansal Standartların Geliştirilmesi