Umutsuzluğa Alışma: Soylulaştırma ve Sosyo-Politik Gerilimler Altında Saygı ve Beraber Varolmanın Kırılgan Dinamikleri


Fotoğraflar


(C) 2023 Tasarım Rehberleri- Çetin Ergand (VR Panorama ve Fotoğraflar)