Birey-Kamusal Mekân İlişkisini Sorgulamada Nörobilimsel Bir Yaklaşım: Anlam Yüklenen Mekânlar

By Atalay Akpınar|6 Minutes Neden bazı mekânlar kullanıcıları için daha özel…