Suadiye Dükkânları: Mekânı Örüntü ile Yaşamak

İçinde yaşadığımız mekânlar ve yaşam kalitesi birçok parametre üzerinde değerlendirilmektedir. Öncelikle güvenli olması, sosyal tesisler ile birlikte günlük hayatımızda önemli bir yer tutan ticari ve aktivite akslarına yakın olması, toplu taşıma ve tercihen yaya erişilebilirliğinin olması gibi pek çok kriteri saymak mümkündür. Söz konusu kriterleri iyi kentsel tasarım ilkeleri olarak da gösterebiliriz. Sosyal, çevresel ve ekonomik değer yaratırken, mekânın yaşam kalitesine olan etkisini doğru planlama ve tasarım ilkeleri üzerinden tanımlamak ve uygun stratejilerle canlı kamusal yaşam alanları yaratmak ya da yeniden keşfedilmesini sağlamak açısından önemlidir.

Başarılı kamusal mekânlar ile eğlence dinlence sosyal hareket adına oluşturulan yerler ise değer ve kültür oluştururlar. Toplumun tüm katılımı için eşit fırsatlar sunan kamusal alanlar içinde özellikle kullanıma özgü olan yerler kentsel iletişimi, karşılaşmayı, birlikteliği, kültürü ve toplumu yaratır.

Bağdat Caddesi gibi son derece önemli bir yaya koridoruna bağlanan Feride Geçidi ile birlikte Suadiye Camii ve Camii arkası dükkânlar başarılı bir kamusal mekânın oluşturulmasında ve yaya trafiğinin yönlendirilmesinde önemli bir rehberlik sağlayabilir.

Bu kapsamda mekâna ilişkin ilkeler, ölçek ilişkisi, kent – kıyı ve mahalle ile olan ilkesel ilişkiler ve mekânın üretimi adına tüm detaylar örülmelidir.

Proje Koordinatörü

  • Güzin Konuk [Prof. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
  • İnci Olgun [Öğr. Gör. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]

Proje Asistanları

  • Çağla Sözkesen [Mimar]
  • Gülzade Şentürk [Şehir Plancısı]