Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi

Kentsel mekânsal standartların hazırlanma nedeni, kent kimliği ve kentsel kalite adına mekânı yeniden değerlendirmektir. Bu kapsamda hedef, akıllı kodlar yaklaşımıyla yeni araçlar sunmak ve bunlarla geniş kapsamlı, yenilikçi bir çerçeve yaratmaktır. Bu yeni çerçeve ya da sunulan model, ‘akıllı kodlar’ kavram ve ilkelerini, gelişme önerilerini, planlama – tasarım – uygulama bağlamında mekânsal standartlarla ilişkilendirme ve sunma süreci olarak projede ele alınmıştır. Bu süreç, bir yandan gelişme zonlarını belirlerken diğer yandan da kentsel ölçekte yapılaşma ve mekân tasarımına yönelik sorumlulukları belirlemekte ve bunu da ölçekler arası bir akışla buluşturarak yönlendirmektedir.

Çalışmada ortaya konulan model, ölçekler arası ilişkide mekânsal standartlar ile kentsel çevrede hem yaşam kalitesini hem de çevre kalitesini geliştirmektedir. Bu süreç aynı zamanda, yaşam kalitesi yaratmak için fiziksel mekânı yönlendirecek gelişme metotlarını oluşturmaktadır.

Sonuç olarak bu çalışmayla birlikte aşağıda sıralanan hedeflere ulaşılması beklenmektedir:
– Sistemi yeniden kurmak ve doğa ile birlikte sürdürülebilir kılmak,
– Planlamayı stratejik ve bütünsel yenilikçi araçlarla geliştirmek,
– Kentsel kimliği geliştirmek ve yerele özgü kılmak, yenilikleri sunmak,
– Yaşam kalitesi adına mekânsal standartlarla donatıları geliştirmek,
– Donatı uygulamaları ile altyapıya katkı sağlamak,
– Mekânsal ve yapısal teşvikler ile gelişmeyi desteklemek,
– Kentsel kalite ve kimlik adına kentsel tasarımı fırsat olarak değerlendirmek,
– Uygulamada etkin olmak, sorumluluk taşımak ve katılımı teşvik etmek.

Proje Koordinatörü

 • Güzin Konuk [Prof. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]

Proje Ekibi [Kor Ekip]

 • İnci Olgun [Öğr. Gör. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
 • Hürriyet Öğdül [Doç. Dr., Şehir Plancısı, Kırsal Planlama Uzmanı]
 • Sema Ergönül [Prof. Dr., Mimar]
 • Seher Başlık [Yrd. Doç. Dr., Şehir Plancısı, CBS Uzmanı]
 • Selçuk Seçkin [Yrd. Doç. Dr., Sanat Tarihçisi]
 • Elvin Akkan [Grafik Tasarımcısı]
 • N. Papatya Seçkin [Doç. Dr., Peyzaj Mimarı]

Proje Uzman Danışmanları

 • Feridun Duyguluer [Öğr. Gör., Y. Şehir Plancısı]
 • A. Erdem Erbaş [Doç. Dr., Şehir ve Bölge Plancısı]
 • Ayşegül Didem Özdemir [Dr., Şehir Plancısı]
 • Simge Özdal Oktay [Dr., Kentsel Tasarım Uzmanı]
 • Orhan Demir [Öğr. Gör., Şehir Plancısı, Ulaşım Uzmanı]
 • Çetin Ergand [Doç., Fotoğraf Sanatçısı]

Araştırma Ekibi

 • Serim Dinç [Y. Şehir Plancısı]
 • Esra Turgut [Şehir Plancısı]
 • Kumru Çılgın [Arş. Gör., Y. Şehir Plancısı]
 • Derya Altıner [Arş. Gör., Y. Mimar]
 • Merve Özyurt [Arş. Gör., Endüstri Ürünleri Tasarımcısı]
 • Esin Hasgül [Mimar]
 • Timuçin Kaan Manco [Mimar, Şehir Plancısı]