Rize Kentsel Tasarım Vizyonu

Rize kenti dinamik ve güçlü yapısı ile öne çıkmaktadır. Ayrıca geleceğine yönelik önemli hedefler oluşturarak, yeni ve etkin bir süreci başlatmaktadır. Bu kapsamda raporumuz, söz konusu süreç için bir tür yol haritası tanımlamakta ve Rize Belediye Başkanlığı’na yapılacak olası kentsel tasarım çalışmalarını özetle sunmaktadır. Amaç, daha güzel ve güçlü bir Rize kenti ve geleceği için bütünsel ve yenilikçi bakışın oluşturulması, çabaların ortaya konulması ve bilimsel bir desteğin yaratılmasıdır. “Kent vizyonu ve kentsel tasarım çalışmaları” kente yenilikçi bir metodoloji sunmaktadır.

Çalışma, Rize kentini yeniden ele almayı, kent vizyonunu oluşturmayı ve kentin gelişimi için kentsel tasarım adına temel hedefleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Rize kentine yenilikçi bir metodoloji sunan Kentsel Tasarım Kavramsal Şeması ile Kentsel Tasarım Kıyı Düzenleme ve Kentsel Tasarım Projesi, Rize Kentsel Tasarım Rehberi, Mahalle Sosyal Gelişim Projesi, Ekolojik Restorasyon Projeleri, Kıyı ve Cephe Kentsel Tasarım Projeleri raporda bütünsel olarak sunulmaktadır.

Raporu Hazırlayanlar

  • Güzin Konuk [Prof. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
  • Öğr. Gör. Dr. İnci Olgun [Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
  • Serim Dinç [Y. Şehir Plancısı]
  • Esra Turgut [Şehir Plancısı]
  • Derya Altıner [Arş. Gör., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]

Kitap Kapağı Tasarımı

  • Elvin Akkan [Grafik Tasarımcısı]
  • Merve Özyurt [Arş. Gör., Endüstri Ürünleri Tasarımcısı]