2 Yaka 1 Coğrafya: Ayvalık ve Lesbos Kırsalı

Bir zamanlar aynı kültürel coğrafyayı paylaşan, savaş sonrası ise sınırların oluşmasıyla birbirinden koparak, farklı süreçlerle değişime uğrayan kırsal yapının incelenmesi amacıyla başladığımız araştırma projemizin konu alanı Ayvalık ve Lesbos kırsal yerleşimleridir. Ayvalık’ta geçen zamanla birlikte kaybolmaya yüz tutan bazı mekânsal kimlik ögelerinin izlerinin Lesbos kırsalında yakalanabileceği öngörüsünden hareketle oluşturulan proje önerisinde temel olarak, coğrafi ve kültürel sürekliliğin aranmasına ve sahip olunan mirasın nasıl aktarılacağına dair bir başlangıç sağlamak hedeflenmiştir.

Projenin temel amacı; Yunanistan’a en yakın yerleşimlerden biri olan Ayvalık’ın kırsalında bir dönem Rumların da yaşadığı ve günümüzde söz konusu döneme ait tipolojiyi ve kültürü belli bir oranda korumakta olan köyler ile karşı yaka Lesbos’un köy yerleşimlerini karşılaştırmak; benzerlik ve ilişkiselliklerin kırsalda nasıl tezahür ettiğini analiz ederek, kırsal kalkınma hedefi çerçevesinde potansiyelleri ortaya çıkartmaktır.

Proje Ekibi

 • İnci Olgun
 • Kumru Çılgın
 • Derya Altıner
 • Esra Turgut
 • Esin Hasgül
 • Meryem Ergün
 • Timuçin Kaan Manco

Araştırma ekibi

 • Ayça Ayaz
 • Zehra Demir
 • Gülnihal Koparal
 • Berk Özdemir
 • Ayşegül Özkarslıoğlu
 • Dilara Saral
 • Aslı Şengüllü

Proje Danışmanları

 • Hürriyet Öğdül
 • Serim Dinç
 • Ceyda Şimşek

Proje Destek Ekibi

 • Thrasos Kalogridis
 • Berna Ergün
 • Mina Ververi

Proje Logosu Grafik Tasarımı

 • Elvin Akkan