Akıllı ve Yeşil Kentsel Dönüşüm Modeli

Proje, kentsel çevreyle ilgili bir çerçevede insan ve mekân ilişkilerini yeniden ele alarak yenilikçi öncelikli eylemlerle birlikte kentleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, sürdürülebilir gelişmede yeni bir vizyon ile yaşam kalitesi adına entegre yaklaşımları etkin kılmakta, ekonomik ve çevresel çözümleri dengelemek gereğini vurgulamaktadır.

Söz konusu proje ile mekânı üretken ve sürdürülebilir kılmak ve yönetimin kaliteli bir çevre sunmasına fırsat yaratmak, kentliler adına da kentsel yaşam kalitesini geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, geliştirilecek stratejiler ile tüm aktörlerin üretken, ekolojik, birlikte hareket edebilen bir yapıda olması, mekânda aidiyet duygusu gelişmiş ve yerel ekonomiler ile buluşmuş bir ortaklığın kurulması, yerel yönetimin ise yeni yönetişim anlayışıyla yaşam kalitesini tasarım kalitesi ile birlikte geliştirmesi sağlanmaktadır.

Kentsel ve Kırsal Mekânsal Sentez ve Standartlar

  • İnci Olgun [Öğr. Gör. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
  • Serim Dinç [Y. Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı]
  • Esra Turgut [Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı]
  • Ömer Aksoyak [Arş. Gör., Mimar]
  • Nagihan Kavaklı [Şehir Plancısı]

Sürdürülebilirlik

  • Sema Ergönül [Prof. Dr., Mimar]
  • Çiğdem Tekin [Doç. Dr., Mimar]
  • Hacer Çiftçi [İnşaat Mühendisi]

Uzmanlar

  • Güzin Konuk [Prof. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
  • Seher Başlık [Dr. Öğr. Üyesi, Şehir Plancısı, CBS Uzmanı]