Kentsel Tasarım Rehberleri

Proje kapsamında ülkemize ilişkin önerilen model, kentsel tasarım rehberleri ve planlama ilişkisini ortaya koymaktadır. Modelde bir yandan ölçekler arası bir yaklaşımla ele alınması gereken kent formu bileşenleri açıklanmakta, diğer yandan da farklı mekânsal ölçeklere ve yaklaşımlara uygun rehberler ve araçlar tanımlanmaktadır.

Proje, ülkemizde kentsel kalitenin sağlanmasında ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulmasında destekleyici bir araç olarak “kentsel tasarım rehberlerinin” önemini ortaya koymaktadır. Disiplinler arası bir ekiple hazırlanan Kentsel Tasarım Rehberleri projesiyle planlama ve kentsel tasarım ilişkisinin güçlü bir şekilde oluşturulmasında, hazırlanacak modellerin karar verme süreçlerinde yere özgü bir sistemi sunmasında ve süreç boyunca rehberlerin uygulanabilir bir şekilde hayata geçirilmesinde yararlı olması amaçlanmıştır.

http://mpgm.csb.gov.tr/kentsel-tasarim-rehberleri-i-82334

Proje Koordinatörü

 • İnci Olgun [Öğr. Gör. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]

Proje Ekibi [Kor Ekip]

 • Güzin Konuk [Prof. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
 • İnci Olgun [Öğr. Gör. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
 • Esra Turgut [Şehir Plancısı]
 • Elif Tezel [Şehir Plancısı]
 • Gülzade Şentürk [Şehir Plancısı]
 • Meryem Ergün [Şehir Plancısı, Mimar]
 • Ayşegül Özkarslıoğlu [Şehir Planlama ve Mimarlık öğrencisi]

Tüm Safha Çalışmalarında Desteği Alınan Uzmanlar

 • Anıt Eser Analizi: Burcu Büken Cantimur [Yrd. Doç. Dr., Restoratör Mimar]
 • Cephe Fotoğrafları: Çetin Ergand [Doç., Fotoğraf Sanatçısı]
 • Kentsel Mobilyalar: Hande Zeynep Kayan [Yrd. Doç. Dr., İç Mimar]
 • Sürdürülebilirlik Analizleri / Keşif ve Metraj Çalışmaları:
  • Sema Ergönül [Prof. Dr., Mimar]
  • Mustafa Özgünler [Doç. Dr., Mimar]
  • Ümit Arpacıoğlu [Yrd. Doç. Dr., Mimar]
 • Peyzaj ve Aplikasyon Çalışmaları: N. Papatya Seçkin [Doç. Dr., Peyzaj Mimarı]
 • Ulaşım Çalışmaları: Orhan Demir [Öğr. Gör., Şehir Plancısı, Ulaşım Uzmanı]