Kastamonu Küre Kırsal Yerleşimlerinde Prototip Proje Oluşturulması

Yerel değerlere duyulan saygı, yerel girişimin varlığı, kurumların yenilikçi yapısı, ortak bir amaçta birleşme, gönüllü emek, devamlılık, maddi yapabilirliğin arttırılması ve sonucunda kendine güven ve geleceğe dair umut Küre’de bir dönem yaşananların bir özetidir. Bütün bu hareketin temel ivmesi olan Küre’deki yerel kalkınma girişimi, bir çalıştay ile başlamış ve sonra kurumsal işbirlikleri ve yerel katılımla devam etmiştir. Farklı işbirliklerinin oluşturulması, farklı disiplinlerden kişilerin bir araya gelerek ortak bir çalışmada bir araya gelmesi; bilgi paylaşımına yönelik farklı olanaklar sağlamıştır. Mimarlık ve planlama ile peyzaj mimarlığı, sosyal bilimler gibi diğer ilgili akademik işbirlikleriyle birlikte kurumsal paydada bir araya gelişler ve yerel halkla yürütülen ortak çalışmalarla önemli sosyal tanışıklıklar da kurulmuştur.

Kastamonu, Küre kırsal mekânına yönelik yürütülmüş bu çok yönlü çalışmaların bir devamı ve rehberin uygulanmasının örneklenmesi amacıyla oluşturulmuş “Kastamonu Küre Kırsal Yerleşimlerinde Geleneksel Yöntemlerle Yapılacak Uygulama Örneği İçin Prototip Proje Oluşturulması” başlıklı proje ile kırsal mimaride ekolojik tasarım ilkeleri ve bu doğrultuda yapılacak yeni yapı tasarımına ilişkin bir proje önerisi geliştirilmeye çalışılmıştır.

Küre Köy Tasarım Rehberi’ndeki tasarım kriterleri kullanılarak gerçekleştirilecek bir yapı, mevzuatın geliştirilmesinde de yol gösterici olacaktır. Bunun yanı sıra, Köy Tasarım Rehberi’nin hayata geçirilmesi ve benimsenebilmesi için rehberde belirtilen ilkelere dayanarak tasarlanan ve uygulanacak yapı / yapıların örnek teşkil edeceği düşünülmektedir. Akademik olarak da yerel mimari, yerel yapı uygulama teknikleri ve kırsal alanda ülkemiz koşullarına uygun yeni yapılaşma ve uygulama pratiği konularındaki araştırmalar için temel oluşturacaktır. Ekonomik ve sosyal değişimler sonucunda kırsal yerleşmelerde de yaşam biçimi hızla değişmektedir. Değişimin izleri, kırsalda yaşamın en yoğun geçtiği mekânlar olan konuta da mekânsal değişim olarak yansımaktadır. Kamusal alan ihtiyacı ve artan eko-turizm faaliyetleri nedeniyle yerleşmede ortak kullanıma hizmet edebilecek, çok işlevli bir yapı ihtiyacı da doğmuştur. Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi çalışmasına bağlı olarak geliştirilen ve araştırma projesi önerisi olarak sunulan çalışmada, rehberdeki tasarım ilkeleri doğrultusunda geleneksel yapı teknikleri, malzemeleri, sürdürülebilir tasarım ilkeleri ile alt yapı ve enerji sistemleri kullanılarak, yapılacak köy odasının uygulama projesinin oluşturulması amaçlanmıştır.

Atölye Ekibi

 • İnci Olgun [Öğr. Gör. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
 • Burcu Büken Cantimur [Yrd. Doç. Dr., Restoratör Mimar]
 • Esin Hasgül [Arş. Gör., Y. Mimar]
 • Esra Turgut [Şehir Plancısı]
 • Mehmet Selim Ökten [Yrd. Doç. Dr., İnşaat Mühendisi]

Danışman

 • Hürriyet Öğdül [Doç. Dr., Şehir Plancısı, Kırsal Planlama Uzmanı]
 • Erhan Karakoç [Arş. Gör., Y. Mimar]
 • And Akman [Mimar, Yapı Biyolojisti]

Proje Asistanı

 • Meryem Ergün [Mimar, Şehir Plancısı]

Model Çalışmaları

 • Kadriye Yaşa [Mimar]

Logo Tasarımı

 • Elvin Akkan [Grafik Tasarımcısı]
 • Kastamonu Küre Kırsal Yerleşimlerinde Geleneksel Yöntemlerle Yapılacak Uygulama Örneği için Prototip Proje Oluşturulması.