Kastamonu - Küre, Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi

Köy tasarım rehberleri ülkemizde uzun süredir tartışılmakta olan ve mevzuata yeni girmiş bir uygulama aracıdır. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte geliştirilen Kastamonu – Küre – Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi ülkemiz için bir ilk örnek olma özelliğine sahiptir. Kırsal yerleşmelerin mevcut planlama sistemi içinde sadece arazi kullanım planları ile ele alınması, farklı uygulama araçlarının geliştirilmemiş olması büyük bir eksikliktir. Kırda, mekânsal, sosyal, ekonomik gereksinimleri dikkate alan yeni bir planlama anlayışına ve kırsal yaşamın değerini gözetecek, doğa ile ilişkisini koparmayacak, basit, kullanışlı ve yerel / beşeri faktörleri harekete geçirebilecek yeni araçlara ihtiyaç vardır. Köy tasarım rehberleri, özgün karakterini korumuş olan ve değişim potansiyeli taşıyan kırsal yerleşmelerde bu anlamda çok önemli bir rol üstlenebilir.

Rehberde eski ile yeni arasındaki dengenin nasıl sağlanacağına, değişimle birlikte köyün karakterinin nasıl devam edebileceğine dair tavsiyeler yer alır. Köy tasarım rehberinin başarısı, halk tarafından kullanışlı ve faydalı bulunmasına, kurumlar tarafından benimsenmesine bağlıdır. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi çalışma grubu tarafından hazırlanan bu rehber kitap, Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın koordinasyonunda Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Restorasyon Ana Bilim Dalından öğretim üyeleri ile uzmanların ortak çalışması ve yerel halkın ve yerel yönetimlerin katkıları ile biçimlenmiştir. Çalışma grubu içinde şehir planlama, mimarlık, restorasyon ve peyzaj mimarlığı alanlarında uzmanlar yer almıştır.

Küre ilçesi kırsal yerleşim karakteri açısından çok özel bir yere sahiptir. Çarpıcı bir doğası olan Küre köyleri zengin bir kültürel geçmişin de izlerini taşımaktadır. Sahip olduğu eşsiz doğal potansiyel, çalışmanın Küre’de yapılmasının nedenlerinden biridir.

Proje Koordinatörü

 • Güzin Konuk [Prof. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
 • Mustafa Gül [Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı]

Proje Yürütücüsü

 • Hürriyet Öğdül [Doç. Dr., Şehir Plancısı, Kırsal Planlama Uzmanı]

Proje Danışmanı

 • A. Erdem Erbaş [Doç. Dr., Şehir Plancısı]

Proje Ekibi

 • Meral Abaklıoğlu [Şehir Plancısı]
 • Ahmetcan Alpan [Arş. Gör., Y. Şehir Plancısı]
 • Burcu Büken Cantimur [Yrd. Doç. Dr., Restoratör Mimar]
 • Çare Olgun Çalışkan [Arş. Gör., Şehir Plancısı]
 • Kumru Çılgın [Arş. Gör., Y. Şehir Plancısı]
 • Esin Hasgül  [Arş. Gör., Y. Mimar]
 • Başak İncekara [Şehir Plancısı]
 • İnci Olgun [Öğr. Gör. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
 • Tuğba Orman [Şehir Plancısı]
 • Esra Turgut [Şehir Plancısı]
 • Seher Demet Yücel [Yrd. Doç. Dr., Peyzaj Mimarı]