Antalya / Kepez Konsept Proje

Mastır plan kararları ile entegre olarak oluşturulacak kentsel tasarım kararları, kentsel dayanıklılık (urbanreselience) gibi yeni kavramları sisteme katacak ve çağdaş bir gelişme planlanacaktır. Kentsel tasarım kararları uzun erimli kararlar olup systemin birlikte gelişimi tasarım Rehberleri ile birlikte sağlayacaktır. Kent bir yaşam ortamı olduğuna göre sosya lsistemi, Mahalle kültürünü ve birlikte hareket edebilirliği kurgulamak ve sürdürmek gerekir, bu anlamda sokak kavramı oluşturularak geliştirilmelidir.

Önerilen sistemde aktif tasarım öne çıkarılmış, ev ve komşuluk ilişkilerini zenginleştirecek bir üretim sistemi önerilmiştir. Bu sistem farklı ölçeklerde katılım ve üretim sistemini oluşturarak mahalle ölçeğinde bir çevre döngüsü yaratacaktır. Diğer yandan sistem, kentsel dönüşümü koordine ederken, ekolojik restorasyonu da gündeme getirecek ve daha güçlü, sağlıklı bir çevreyi sürdürülebilir bir kentsel tasarım ile sunacaktır.
Kentsel tasarım rehberi yapılanmayı koordine ettiği kadar mikro iklimlendirmeyi de baştan entegre edecek ve alan karakterini bu fiziksel karakteristiklerle birlikte yeni bir biçimde kurgulayacaktır. Doğa ve peyzaj, rüzgâr yönü, eğim, yön, güneş, su akış sistemi vb. geleneksel olarak yerleşmelerde fiziksel çevre kontrolü olarak girerken, yeni sistemde kentsel tasarım ile yerleşmeyi yönlendiren biçimlendiren faktörler olarak değerlendirileceklerdir.

Yenilikçi şemalar (yeşil sistem – mavi sistem – beyaz sistem vb.) üretilerek, yeni yaşanabilir çevre kurgulanacak ve doğal yeni habitatı oluşturacak tasarım ilkeleri konacaktır.

Yeni kentsel yerleşmelerde kentsel dönüşüm, planlamanın mekânsal kurgulamasında kentsel sistemi güçlü bir vizyon ile buluşturmaktadır. Antalya Kepez örneğinde kentsel tasarım yaklaşımı, bu yeni model ile bir yandan yerleşme kurgusunu hazırlarken, diğer yandanda çarpıcı ve çağdaş bir yaklaşım temasını ortaya koymaktadır. Kentsel tasarım özgün dil, analizler ve stratejiler ile planlama bağlamında sürdürülebilir bir gelişmeye hedef almakta ve bu vizyonda özgün bir senaryo ortaya konmaktadır. Bu ekokent yaklaşımı olup kentsel dönüşümü sürdürebilir kılmak adına yenilikçi bir yapı oluşturmaktadır.

Bu sistem ile bir taraftan;
• Organik çiftlikler,
• Eko turizm,
• Ekosistem bahçeler,
• Çatı tarımı,
• Kent çiftçiliği önerilirken,
• Diğer yandan yeni bir yerel politikalar çerçevesi oluşturulup, tarımsal faaliyetler ile birleştirilerek toplumsal bir işletme döngüsü öngörülmektedir.

Proje Koordinatörü

  • Güzin Konuk [Prof. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]

Proje Ekibi

  • Erdem Erbaş [Yrd. Doç. Dr., Şehir Plancısı]
  • İnci Olgun [Öğr. Gör. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]

Fiziksel Çevre Kontrolü Ekibi

  • Sema Ergönül [Prof. Dr., Mimar]
  • Ümit T. Arpacıoğlu [Yrd. Doç. Dr., Mimar]
  • Mustafa Özgünler [Doç. Dr., Mimar]

Proje Asistanları

  • Serim Dinç [Şehir Plancısı]
  • Esra Turgut [Şehir Plancısı]