Galata Bölgesi Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması, Çatı ve Sokak Arayüzleri Sağlıklaştırma Kentsel Tasarım Projeleri

Safha 1: Dokümantasyon çalışmaları ile birlikte proje için kurumlardan alınan görüşler ve çalışma alanı için alınmış kararlar değerlendirilerek bir sonraki analiz aşaması ile ilişkilendirilmiştir. Safha 2: Kentsel Tasarım Rehberi için altlık oluşturacak analiz ve sentez çalışmaları yapılmıştır. Safha 3: Çalışma alanı karakter bölgelerine ayrılmış, her bölgenin özelliklerine yönelik hükümler belirlenmiştir. Safha 4: Kentsel Tasarım Rehberi pilot projeleri olarak Çatı Sağlıklaştırma Projesi ve Sokak Arayüzleri Kentsel Tasarım Projesi hazırlanmıştır.

Yere özgü olarak gereken araçları belirleyen kentsel tasarım rehberleri yönlendirici olarak kamusal alanın kimliğinin tanımlanmasında, kamusal yaşamın canlandırılmasında, sosyal ve ekonomik gelişimin desteklenmesinde ve planların uygulanmasında en önemli araçlardan birisidir. G1 – G2 – G3 – G4 olmak üzere toplamda 4 kimlik bölgesine ayrılan proje alanı için tanımlanan kentsel tasarım rehberi ilkelerine yönelik ;

• Cephe Tipoloji Analizleri • Silüet Analizleri • Kabuk – Bağlam İlişkisi: Tarihi çevrede alınan tasarım kararlarında, yeni yapının geçmişe saygılı olması, taklit olmaması, içinde bulunduğu zamanın özelliklerini yansıtan özgün bir yapı olması için öncelikle var olan çevreyi (bağlamsal çevre) iyi analiz etmek gerekliliği kaçınılmazdır. Rehberde, ‘nokta, çizgi, düzlem, hacim, yön, biçim’ kütle kavramı (yükseklik ve genişlik), ‘aralık’ oran – ölçü kavramı, ‘değer (ton), renk ve doku’ ise malzeme kavramı içinde ele alınmıştır. • Cephe Algısı • Sokak Tipolojisi çalışmaları gerçekleştirilerek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda genel ilkeler belirlenmiştir.

Proje Koordinatörü

 • Güzin Konuk [Prof. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]
 • Deniz İncedayı [Prof. Dr., Mimar]

Proje Koordinatörü Yardımcısı

 • İnci Olgun [Öğr. Gör. Dr., Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]

Proje Ekibi

 • Besime Şen [Doç. Dr., Sosyal Bilimci]
 • Bahar Aksel [Yrd. Doç. Dr., Şehir Plancısı]
 • Burcu Büken Cantimur [Yrd. Doç. Dr., Restoratör Mimar]
 • Ahmetcan Alpan [Arş. Gör., Y. Şehir Plancısı]

Proje Ekibi Yardımcıları

 • Esra Turgut [Şehir Plancısı]
 • Esin Hasgül [Y. Mimar]
 • Başak İncekara [Şehir Plancısı]
 • Serim Dinç [Şehir Plancısı]

Danışmanlar

 • Cephe ve Silüet Çalışmaları: Atilla Cantimur [Restoratör Mimar]
 • Sürdürülebilirlik Analizleri: Ümit Arpacıoğlu [Dr., Mimar]
 • Taybuğa Aybars Mamalı [MSGSÜ Mimarlık Lisans Öğrencisi]
 • Renl Analizleri: Ayşegül Kuruç [Yrd. Doç. Dr., Mimar]

Yardımcı Öğrenciler

 • Gülzade Şentürk [MSGSÜ ŞBPB Lisans Öğrencisi]
 • Sena Barış [MSGSÜ ŞBPB Lisans Öğrencisi]
 • Ceyda Şimşek [MSGSÜ ŞBPB Lisans Öğrencisi]
 • Gizem Temizkan [MSGSÜ ŞBPB Lisans Öğrencisi]
 • Volkan Bal [MSGSÜ ŞBPB Lisans Öğrencisi]
 • I. Safha Raporu
 • II. Safha Raporu
 • III. Safha Raporu
 • IV. Safha Raporu