N. Papatya Seçkin

Peyzaj Mimarı [Doç. Dr.]

Seçkin, İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile Orman Mühendisliği Bölümünden aldığı lisans derecelerinin ardından, serbest meslek hayatın aatılmıştır. Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Fiziği ve Malzemesi Programında ‘Ekolojik Değerlere Göre Ahşap Kompozit Malzemenin Seçim Kriterleri’ başlıklı tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Yine aynı programda tamamladığı ‘Mimaride Malzeme Algısı: Dokunsal ve Görsel-Dokunsal Deneyimlerin Değerlendirilmesi’ başlıklı tez çalışmasıyla doktor ünvanını almıştır. 2014 yılında Mimarlık temel alanında Doçent ünvanını alan Seçkin’in, fiziksel çevre kontrolü, malzeme ve peyzaj tasarımı konularında araştırmaları, yayınları ve uygulanmış projeleri bulunmaktadır. Yazarı olduğu kitaplar arasında ‘Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı ve Uygulama İlkeleri’ ile ‘Yapılarda Su ve Nem Kontrolü’ sayılabilir. Birçok kentsel tasarım yarışmasına katılmış olup, bu yarışmalarda kazanılmış ödül ve dereceleri bulunmaktadır. ‘Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması’, ‘Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması’, ‘Çanakkale Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Düzenlenmesi’ “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması’, ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması’, ekip üyesi olduğu ve ödül aldığı projelerden birkaçıdır. Yapı malzemesi ve detayları konusunda yürütücülüğünü üstlendiği pek çok araştırma projesi, özellikle ahşap yapıların koruma, onarım ve tasarımı konusunda AR-GE çalışmaları, bilimsel yayınları ve pek çok yapıda danışmanlıkları bulunmaktadır. ‘Ahşap Yapı Malzemelerinin Sertlik Özelliklerinin Tahribatlı ve Tahribatsız Deney Yöntemleri Kullanılarak Karşılaştırmalı Analizlerinin Yapılması’, ‘19. Yüzyıl Rus Mimari Yapısı Katerina Köşkü Örnekleminde Ahşap Yapı Elemanları Niteliklerinin Tahribatsız Test Yöntemleriyle Belirlenmesi’; ‘Geleneksel Kırsal Mimaride Ahşap Yapı Detayları’ gibi deneysel projeleri de yürüten Seçkin’in, TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için hazırlanan ‘Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi’; ‘Balıkesir Kırsalında Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere Uygun Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması’; ‘Kırsal Alanda Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi, Kayseri Kırsalında Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi’ isimli projeler; TÜBİTAK destekli ‘Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilir Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi’ ve İSTKA destekli ‘Yapılarda Enerji Verimliliği Araştırma-Geliştirme, Bilgi Paylaşım Sisteminin Oluşturulması’ Projesi (SEEB-TR) proje ekibinde yer aldığı birçok projeden birkaçıdır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalında öğretim üyeliğinin yanı sıra Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta ve mesleği ile ilgili tasarım ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir.