Ömer Devrim Aksoyak

Mimar [Arş. Gör. Dr.]

2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Ömer Devrim Aksoyak, lisans eğitimi boyunca mimarlık ve kentsel tasarım ölçeğinde birçok ulusal ve uluslararası projelerde ve atölyelerde yer almıştır. Bu çalışmalardan bazıları; Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planı (2013), Merkezi Finans ve İhale Birimi Kayseri, Gaziantep, Elazığ Teknoloji Geliştirme Merkezleri İnşaatları İhalesi Heyet Üyeliği (2011), Studio Taksim Workshop Yöneticiliği (2012). Kentsel tasarım ve planlama ölçeğinde yayınlar, sergiler ve kitap çalışmalarından bazıları; yazarları arasında yer aldığı 2018 yılında MSGSÜ Yayını olarak basılmış olan “Tasarım Stüdyosu; Kentsel Tasarım Süreci” kitabı, 2019 yılında MSGSÜ Yayını olarak basılmış olan Prestij Aks ve Odakları kitabı ve 2020 yılında Tasarım Rehberleri ekibinin e-kitap olarak yayınladığı “Spektrum 01; Pandemide Kentsel Sistem: Yaşama, Çalışma ve Sosyalleşme Mekânlarında Yeni Standartlara Doğru” kitapları, ayrıca İstanbul Tasarım Bienali bünyesinde gerçekleştirilmiş olan “Kenti Oyuncak Etmek; Space, Place and Architecture” Atölyelerinde yürütücü olarak 2014, 2016 ve 2019 yıllarında görev almıştır. 2013 yılında gerçekleştirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması’nda ödül kazanan projenin tasarım ekibinde yer almıştır.

2009 yılında University of East London (Londra, Birleşik Krallık) School of Architecture and Visual Arts okulunda başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini “Morphological Evaluation in Urban Design of Istanbul Historical City” başlıklı tezi ile tamamlayarak Master of Architecture (MArch) ünvanını almıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Doktora Programında başlamış olduğu doktora tez çalışmalarını “Kültürel Mirasın Korunmasında Tarihi Kentsel Peyzaj Odaklı Alan Yönetim Planı Yaklaşımı” başlıklı teziyle Ekim 2019 tarihinde tamamlayarak Doktor ünvanını almıştır. Halen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Bilim Dalı bünyesinde akademik çalışmalarına devam etmektedir.