Kumru Çılgın

Şehir Plancısı [Arş. Gör. Dr.]

2008 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitiren Kumru Çılgın; 2010 yılında 1940-1960 arası kent politikalarını incelediği teziyle MSGSÜ Kentsel Planlama yüksek lisans programından, 2019 yılında ise mahalle olgusunu irdeleyerek dönüşüm süreçlerinde mahalle planlamasını bir yaklaşım önerisi olarak geliştirdiği teziyle İTÜ Şehir ve Bölge Planlama doktora programından mezun olmuştur.

İçerisinde bulunduğu ekip çalışmalarından bazıları ise şunlardır: Tarihten Günümüze Lüleburgaz Odaklı İskân Politikalarını Şekillendiren Göç Hareketliliğinin Bölge Kırsalına Etkisi (BAP, Devam ediyor); Mudanya Tirilye Kentsel Sit Alanında Koruma Amaçlı İmar Planlarının Revizyon Önerilerinin Geliştirilmesi (BAP, 2020); Yakınlığın Uzaklığı: Ayvalık-Mytilene ve Assos-Molyvos Kent Merkezleri Karşılaştırmasında Farklılıklar, Potansiyeller, Öneriler (BAP, 2018);2 Yaka 1 Coğrafya: Ayvalık ve Lesbos Kırsalı (Proje Kitabı, 2018); Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi(Proje Kitabı, 2017); Kent Mülteciliği ve Planlama Açısından Yerel Sorumluluklar Değerlendirme Raporu (Teknik Rapor, 2017); Bilecik/Gölpazarı “Köyünü Yaşat” Projesi – Kırsal Planlama ve Tasarım Atölyesi (Atölye Çalışması, 2015); Yakuplu Roman Yerleşkesi İyileştirilmesi ve Toplumsal Kapasite Geliştirilmesi Araştırması (Teknik Rapor, 2015); Kastamonu/Küre Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi (Proje Kitabı, 2014); İstanbul Dönüşüm Coğrafyası (Kitap Bölümü, 2014); Sarıyer Gecekondu Mahalleleri Örneğinde Kentsel Dönüşüm Süreçleri ve Bu Süreçlerin Sosyo-Ekonomik ve Fiziki Etkileri (TÜBİTAK Projesi, 2014).

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde 4 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Çılgın, sivil toplum örgütlerinde ve inisiyatiflerde kendi meslek alanına dair konularda gönüllü çalışmalarda ve dayanışma faaliyetlerinde bulunmaya devam etmektedir.