Kumru Çılgın

Şehir Plancısı [Arş. Gör. Dr.]

2008 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitiren Kumru Çılgın; 2010 yılında 1940-1960 arası kent politikalarını incelediği teziyle MSGSÜ Kentsel Planlama yüksek lisans programından, 2019 yılında ise mahalle olgusunu irdeleyerek dönüşüm süreçlerinde “mahalle planlaması”nı bir yaklaşım önerisi olarak geliştirdiği teziyle İTÜ Şehir ve Bölge Planlama doktora programından mezun olmuştur.

2014 yılından itibaren MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Çılgın’ın çalışma ve araştırma alanları; kent ve planlama teorileri, kentsel siyaset ve kentsel politikalar, büyük kentsel projeler ve kentsel dönüşüm, gecekondu, kentsel muhalefet, katılımcı planlama, mahalle ve mahalle planlaması, göç-mekân ilişkisi ve kırsal çalışmalardır.

İçerisinde bulunduğu ekip çalışmalarından bazıları ise şunlardır: Lüleburgaz Kenti Doğal ve Kültürel Miras Envanteri (Devam ediyor); Tarihten Günümüze Lüleburgaz Odaklı İskân Politikalarını Şekillendiren Göç Hareketliliğinin Bölge Kırsalına Etkisi (Devam ediyor); Sağlık Arabulucuları (2020); Mudanya Tirilye Kentsel Sit Alanında Koruma Amaçlı İmar Planlarının Revizyon Önerilerinin Geliştirilmesi (2019); Yakınlığın Uzaklığı: Ayvalık-Mytilene ve Assos-Molyvos Kent Merkezleri Karşılaştırmasında Farklılıklar, Potansiyeller, Öneriler (2018); 2 Yaka 1 Coğrafya: Ayvalık ve Lesbos Kırsalı (2018); Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi (2017); Kent Mülteciliği ve Planlama Açısından Yerel Sorumluluklar Değerlendirme Raporu (2017); Bilecik/Gölpazarı “Köyünü Yaşat” Projesi – Kırsal Planlama ve Tasarım Atölyesi (2015); Yakuplu Roman Yerleşkesi İyileştirilmesi ve Toplumsal Kapasite Geliştirilmesi Araştırması (2015); Kastamonu/Küre Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi (2014); İstanbul Dönüşüm Coğrafyası (2014); Sarıyer Gecekondu Mahalleleri Örneğinde Kentsel Dönüşüm Süreçleri ve Bu Süreçlerin Sosyo-Ekonomik ve Fiziki Etkileri (TÜBİTAK Projesi, 2014); İstanbul’un Kentsel Dönüşüm Haritası ve Gecekondu Mahallelerine Geliştirilen Kentsel Dönüşüm Projelerinin Çevresel Büyüme Baskıları Çerçevesinde Değerlendirilmesi (2010); Sulukule Sosyo-Ekonomik, Mekânsal İyileştirme ve Kültürel Sürdürülebilirlik Projesi (2009).

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde 4 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Çılgın, multidisipliner platformlar olan Tasarım Rehberleri ve Urban.koop (Urban Studies Cooperative) başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerinde ve inisiyatiflerde kendi meslek alanına dair konularda çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.