Hürriyet Öğdül

Şehir Plancısı [Prof. Dr.]

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun olan Öğdül, Bölge Planlama yüksek lisansını da ODTÜ’de tamamlamıştır. Doktorasını ise MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Araştırma alanları kırsal alan planlaması, kırsal çalışmalar, bölge planlama ve konut politikalarıdır. Öğdül akademik çalışmaları kapsamında birçok seminer, çalıştaya katılmıştır; (2014) “Küre Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi Projesi- Geleceğe Küresel Bakış, Kırsal Kalkınmada Yerel Stratejiler 2. Çalıştayı’’ ve (2015) “Yerel Kalkınma – Kırsal Yerleşmeler: Planlama ve Tasarım Kırsal Dönüşüm Çalıştayı’’ bu çalışmalara örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte araştırma projeleri, yayınlar, atölyeler, sergiler, kitap çalışmaları gerçekleştirmiştir. Birçok araştırma projesinde araştırmacı ve proje yürütücüsü olarak yer almıştır.

Projeleri arasında; (2007) Kent Çevresindeki Kırsal Alanlarda Değişim Biçimleri, TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi,  (2011) Balıkesir Kırsalında Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere Uygun Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması, Kırsal Yerleşme Doku Analizi Projesi, (2011) Sosyal Dışlanma, Kentsel Politikalar ve Avrupa Kentsel Şartı Ekseninde Kentsel Haklar, TÜBİTAK 1002 Araştırma Projesi, (2014) Kastamonu-Küre, Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi Projesi- Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Güdümlü Projesi, (2015) Bilecik_Gölpazarı Köyünü Yaşat Projesi yer almaktadır.