Gülzade Şentürk

Y. Şehir Plancısı

2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Gülzade ŞENTÜRK, lisans eğitimi boyunca kent ölçeğinde birçok ulusal ve uluslararası projelerde ve atölyelerde yer almıştır. Bu çalışmalardan bazıları; ‘ECOWEEK Crossing The Bridge: Between Tradition and Vision’, ‘Bir Palimpsest Kent Olarak İstanbul ve Kusurluluk’, ‘Kent Düşleri Atölyesi’, ‘Erasmus International Project, Up & Down, The Hill Of The Croıx-Rousse’ ve ‘Oyun Engel Tanımaz Projesi’dir. Ayrıca, bu süreçte çocuk ve kent ilişkisini vurgulayan ‘Adım Adım Sokak Projesinin’ koordinatörlüğünü yapmış ve farklı illerde atölyeler düzenlemiştir.

MSGSÜ’de 2015 yılında başladığı Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programını 2018 yılında ‘Açık Kamusal Mekân Tasarımında Çocuk Katılım Yöntemlerinin Etkinlik Düzeyi Değerlendirmesi’ adlı teziyle tamamlamış olup; 2015 yılında Bursa Yıldırım Belediyesi’nde başladığı görevinde kentsel dönüşüm çalışmalarında yer almış, bu süreçte kentsel dönüşüm uzmanlık eğitimleri almıştır.

Aynı zamanda Şentürk, kentsel planlama ve tasarım ölçeğinde çocuk-kent ilişkisi ve kentsel dönüşüm özelinde bildiriler ve sunumlar gerçekleştirmiş; lisans döneminden itibaren, bağımsız olarak MSGSÜ Kentsel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (KENTTAM)’nin birçok projesinin farklı aşamalarında görev almıştır.

Halen Bursa Yıldırım Belediyesi’ndeki görevine devam etmekte olan Şentürk, illüstrasyon alanında bağımsız çalışmalar gerçekleştirmekte ve bağımsız olarak Tasarım Rehberleri ekibiyle araştırma projelerinde yer almaktadır.