Burcu Büken Cantimur

Restorasyon Uzmanı Y. Mimar [Öğr. Üyesi Dr.]

Yrd.Doç.Dr. Burcu Büken Cantimur, lisans eğitimini 1999 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde, yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalı Restorasyon-Tarihi Çevre Değerlendirilmesi Programı’nda  yüksek lisans eğitimini ise 2003 yılında tamamlamıştır. 2011 yılında doktorasını Restorasyon-Tarihi Çevre Değerlendirilmesi Programı yapmıştır.

Yer aldığı projeler arasında; (2001) Bazı Çeşme ve Sebillerin Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projelerinin Hazırlanması, Beykoz İshak Ağa Çeşmesi (On Çeşmeler), (2003) İstanbul Resim Heykel Müzesinin Rölövesi ve Bozulma Durumu Belgelemesi, (2004) İznik Gölü Çevresindeki Geleneksel Yerleşmelerin İncelenmesi ve Kırsal Yerleşmelerin Korunması İçin Bir Yöntem Araştırması, (2006) Gülhane Askeri ve Teşvikiye Hastanesi’nin Topkapı Sarayı Etnografya Müzesi olarak Restorasyonuna Yönelik Tadilat Projesi, (2007) Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz’de Dal Örgü ve Hafif Kerpiç Yapım Sistemleri, (2010) İş Bankası Beyoğlu Binası Müze Projesi Rölöve ve Restitüsyon-Restorasyon Projesi, (2013-2014) Galata Bölgesi Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması, Çatı ve Sokak Arayüzleri Sağlıklaştırma Kentsel Tasarım Rehberi ve Projesi, (2013-2014) Yapılarda Enerji Verimliliği Araştırma-Geliştirme, Bilgi Paylaşım Sisteminin Oluşturulması Projesi; BİL-74 (SEEB-TR), (2014) Büyükada’da Haritonidis Köşkü’nün (40 Ada/3 Parsel) Rölöve ve Restitüsyon-Restorasyon Projeleri, (2014) Heybeliada’da Eski Değirmen’in (104 Ada/3 Parsel) Rölöve ve Restitüsyon-Restorasyon Projeleri, (2014) Kastamonu-Küre, Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi Projesi bulunmaktadır.