Korona Coğrafyası

Braudel, coğrafyayı “toplumun mekânsal incelenmesi veya toplumun mekân aracılığıyla incelenmesi” olarak tanımlar. Mekân kavramının ne olduğu ve hangi ilişkiler içerisinde ele alınması gerektiği ise çoğu zaman coğrafya disiplini içerisinde dönüştürücü tartışmalara yön vermiştir. Mekânın ilişkisel, sosyal boyutunun ön plana çıkması, hümanist coğrafya yaklaşımı ile Yi-Fu Tuan’nın üzerinde durduğu yer ve mekân kavram çifti üzerinden önemli bir tartışma alanı yaratmıştır.