Derya Altıner

Restorasyon Uzmanı Y. Mimar [Arş. Gör.]

Derya Altıner 24 Şubat 1986 İstanbul’da doğdu. Özel Saint – Joseph Fransız Lisesi’nden 2005 yılında mezun oldu. 6 aylık bölümü Eramus değişim programı ile Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy’de olmak üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans eğitimini 2012 yılında, aynı bölümün Koruma ve Restorasyon programındaki yüksek lisans eğitimini ise 2016 yılında başarı ile tamamladı. Eğitimine aynı kurumda, Şehircilik Doktora Programı’nda devam etmektedir.

Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta olup kurum bünyesine katıldığı 2013 yılı öncesinde Marmaray BC1 projesi (Delta İnşaat), Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi (NNY Mimarlık) gibi pek çok restorasyon ve inşaat projesinde yer almıştır.

Araştırma alanları; kentsel koruma, büyük altyapı projelerinin tarihi çevreye etkisi, kentsel yeniden canlandırma, tarihi çevrede yeni yapılaşma, kentsel tasarım ve kırsal çalışmalardır. Bu bağlamda ilgili konularda araştırma projeleri, sergiler, yayınlar ve atölye çalışmalarında faal olarak yer almaktadır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hazırlanan “Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi Araştırma Projesi”, “Sosyokültürel İlişkiler, Mekânsal Kimlik Değerleri ve Yerleşme Morfolojileri Çerçevesinde Ayvalık ve Lesbos Kırsal Yerleşimlerinin Karşılaştırılması” ve “Yakınlığın Uzaklığı: Ayvalık-Mytilene ve Assos-Molyvos Kent Merkezleri Karşılaştırmasında Farklılıklar, Potansiyeller, Öneriler” Bilimsel Araştırma Projeleri bu kapsamda tamamlanan araştırma projelerine örnek olarak sayılabilir