f/climate Fotoğraf Yarışması

Görünürlüğünü her geçen gün gündelik yaşam alanlarımız olarak yapılı çevrede ve daha fazlasını ise doğal yaşam alanlarında artıran “iklim değişikliği”ni göz ardı edemeyeceğimiz aşikâr. Sellerin, toprak kaymalarının, kuraklıkların ve orman yangınlarının sayı ve şiddet olarak artmasının en önemli nedeninin insan faaliyetleri olduğunu düşündüğümüzde olası tehditleri durdurarak geri dönüş sürecini başlatmak yine bizim elimizde ve sorumluluğumuzda. Bunu başarmak ise iklim değişikliğinin neden-sonuçlarını ve çözümlerini görselleştirerek ne ile karşı karşıya olduğumuza dair farkındalığı sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak ile mümkün. Çünkü artık iklim değişikliğinin yaşam için en büyük varoluşsal tehdit olduğu tartışmasız bir gerçek.

Walk2COP27 bünyesinde Tasarım Rehberleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Derneği (TARGE), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSGSÜ-YUAM) ve ATLAS; MSGSÜ Fotoğraf Kulübü, MSGSÜ Çevre ve İklim Değişikliği Kulübü ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Fotoğrafçılık Kulübü’nün desteğiyle, üniversite öğrencilerini Türkiye’de değişen bir iklimde yaşamanın ne anlama geldiğini fotoğraflamaya ve iklim etkisi hikâyelerini objektifin penceresinden anlatmaya davet ediyor.

Yarışmanın temaları.

İklim değişikliğine/İklim krizine ilişkin bütüncül bir çerçevenin çizilmesi, bu tehdide karşı toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artıracaktır. Bu nedenle, iklim değişikliğini odağına alan yarışmaya başvurular, nedenleri ve sonuçlarıyla iklim krizini veya çözümlerini belgeleyen fotoğraflar ile yapılabilir. Tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Neden/Sonuç

İklim değişikliği tüm yaşamı etkiliyor. Toprak kayması ya da yıkıcı bir sel evleri yıkıyor, orman yangınları doğal hayatın yaşam alanlarını yok ediyor, sıcak hava dalgaları sağlığımızı tehdit ediyor, yağış miktarlarındaki belirsizlik mahsul verimini düşürüyor. Bunlar, iklim değişikliğinin en görünür ve dramatik etkileri. Okyanus asitliğindeki artış gibi daha az görünür olan bir tarafı da var. Alışageldiğimizden daha kurak ya da daha yağışlı mevsimleri yaşıyoruz. Tarım, ormancılık, enerji üretimi, turizm ve altyapı dahil olmak üzere birçok sosyo-ekonomik sektör etkileniyor. Yerel ekonomilerde artan işsizlik oranı sınırları zorluyor. Balık ve kuşlardan sonra iklim göçlerine insanlar da katılıyor.
Bize iklim değişikliğine neden olan olguları/eylemleri YA DA iklim değişikliğinin yaşamı, toplumları ve/veya doğayı nasıl etkilediğini gösteren fotoğraflarını hikâyeleri ile birlikte göndermeni bekliyoruz.

Uyum/Mücadele

Bir birey, bir topluluk, bir kent veya bir ekonomik sektör iklim değişikliğini durdurmak, yavaşlatmak veya iklim değişikliğine uyum sağlamak için harekete geçiyor. Yeni altyapılara yatırım yaparak veya altyapılarını iyileştirerek, doğaya dayalı çözümleri benimseyerek karbon ayak izini azaltmaya çalışan şehirlerin ve toplulukların yanı sıra düşük karbonlu yaşam tarzlarını seçen bireysel eylemler de var. İklim adaleti için somut eylemleri, gerçek çözümleri ve olumlu değişimleri gösteren fotoğraflar, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolu açacaktır. Aynı zamanda henüz ana akım iklim değişikliği anlatısında temsil edilmeyen tarafı bu fotoğraflarla insanlara ve topluluklara gösterecektir.
Bize sürdürülebilirliği sağlamak için yenilikler/değişiklikler yapan bireylerin, toplulukların veya işletmelerin -küçük yaşam tarzı değişikliklerinden yenilikçi sürdürülebilir girişimleri ve yeni teknolojileri yönlendiren sektörlere kadar- faaliyetlerini ve sonuçlarını içeren fotoğraflarını hikâyeleri ile birlikte göndermeni bekliyoruz.

Sam Baker’ın girişimiyle COP26 döneminde Londra’dan Glasgow’a 820 km’lik yolu 26 günde yürüyen grup, bu sene COP27’nin gerçekleşeceği Şarm El-Şeyh’e doğru yapacakları yolculukta iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla kitleye anlatmayı, hem birlikte hem de bireysel olarak neler yapabileceğimizi göstermeyi ve dayanışma ruhunu daha geniş bir ölçekte oluşturmayı hedefliyorlar. Walk2COP27 oluşumunun amacı, farklı ülkelerden insanları bir araya getirerek bilgilendirmek, eğitmek, dayanışma ve bağlantılar kurmak, kitlesel katılımı ve sorumluluk almayı sağlamak.

22 Eylül tarihinde Glasgow’dan (İskoçya) Şarm El-Şeyh’e (Mısır) başlayacak yolculuk, yolda her ülkede fiziksel ve çevrimiçi etkinliklerle temsil edilecek. Bu yolculuğa katılım, üç tür etkinlik üzerine kurulu: yürümek (walk), konuşmak (talk) ve harekete geçmek (act). Gerçekleştirilecek etkinliklerle iklim eyleminin COP27 öncesinde hızlandırılması hedefleniyor.

https://www.walk2cop27.com/

Çetin Ergand [Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı]

Ebru Ceren Uzun Uysal [Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı]

Özlem Numanoğlu [Atlas Dergisi Yayın Yönetmeni]

Alp Eren [Mimari Fotoğrafçı]

Ömer Devrim Aksoyak [Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi, Mimar]